sogneprester i Kristus Konge menighet / Narvik

ifølge  http://www.katolsk.no/biografier/innenriks

p. Rudolf Artz MSF 
Kom til Norge i 1972. Virket i sjelesorgen i Tromsø og særlig i Narvik, der han bygget opp menigheten
(kirken innviet 1976, menigheten formelt opprettet 1988).
1991-1995 Bosatt i Bodø; hjelpeprest der
1996-1997 Sogneprest for St. Sunnivas menighet, Harstad
1988-1995 (dvs. også etter 1991) Sogneprest for Kristus Konge-menigheten i Narvik
Flyttet til Tyskland i desember 1997.
Bodde så i sin kongregasjons hus i Lebenshahn bei Bad Neustadt/Salle in Unterfranken, Tyskland.
Døde 2. april 2002.

p. Andreas Żydek MSF
1990 – 1992 Sogneadministrator i Narvik
1992 – 14. november 1993 Sogneprest i Narvik

p. Marek Chełminiak MSF
3. mars 1996 – 17. november 2006 Sogneprest i Narvik
1. januar 1998 – 31. august 2005 Sogneadministrator i Harstad

p. Jan Tetzlaff MSF
Februar 2004 – 31. august 2005 Kapellan i Narvik
17. november 2006 – 5. juli 2011 Sogneadministrator i Narvik

p. Gunther Josef Jäger
9. juli 2011 (innsatt 20. november 2011) – 1. oktober 2015 Sogneprest i Narvik

p. Erhard Alfons Osmańtzik MSF
1. oktober 2015 – 1. oktober 2016 Sogneadministrator i Narvik

p. Mieczysław Wiebskowski MSF
1. oktober 2016 – 11. februar 2018 Sogneadministrator i Narvik
11. februar 2018 – 1. september 2021 Sogneprest i Narvik

p. Rafał Ochojski MSF
fra 1. september 2021 - Sogneadministrator i Narvik